Ydelser

Hvad kan vi hjælpe Jer med?

MBOR kan tilbyde en uvildig og professionel rådgivning til virksomheder, bygherrer og entreprenører i forbindelse med gennemførelse af byggeopgaver. Vi har stor erfaring med bygge- og anlægsopgaver hvad end der er tale om nybyggeri eller renoveringsopgaver og kan deltage allerede i forbindelse med de indledende overvejelser og helt til det færdige byggeri.
Vi kan eksempelvis tilbyde assistance inden for følgende discipliner:

+ -
Projektering og udbud
- Priskalkulation
- Udbudsstrategi
- Udarbejdelse af byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelser
- 3D Modellering i Revit
- Udarbejdelse af tegningsmateriale på enten dispositionsforslags-, forprojekt- eller hovedprojektniveau
- Kontraktindgåelse meed entreprenører/leverandører
+ -
Byggeledelse
- Lean Construction
- Økonomistyring og budgettering
- Kvalitetsstyring
- Sikkerhedskoordinering
- Afholdelse af byggemøder
+ -
Granskning
- Ekstern granskning af projektmateriale
- Granskning af tidsplan
- Bygbarhed
- Økonomi
+ -
Tilsyn
- Fagtilsyn
- Kvalitetskontrol
- Indhentning eller udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesdokumentation
- Bygherregennemgange/mangelgennemgange
- 1 & 5 års eftersyn
+ -
Tidsplanlægning
- Lokationsbaseret planlægning (cyklogram)
- Netværksplanlægning
- Last Planner System