Professionel byggerådgivning

MBOR.dk - Landsdækkende byggerådgivning, med base i Aalborg

“Vi kunne ikke selv have udført projektmaterialet til vores byggeri, og ej heller håndteret udførelsesfasen. At alliere os med en dygtig byggerådgiver var det rigtige for os.”

Hvad er byggerådgivning?

En byggerådgivers job er, at give dig som bygherre en uvildig rådgivning vedrørende dit projekt og byggeproces. Det er bl.a. vores opgave at varetage dine interesser således, at byggeprojektet kan gennemføres inden for gældende lovgivning og uden, at der opstår misforståelser mellem dig og entreprenøren, hvad end der er tale om tid, pris eller kvalitet.

Hvorfor skal du vælge en uvildig rådgiver?

Har man som bygherre ikke et indgående kendskab til processerne der foregår i løbet af skabelsen af et byggeprojekt, vil der ofte opstå spørgsmål vedrørende tid, kvalitet, lovgivning, udførelsesmetoder og arbejdsmiljø mm. Entreprenører kan ofte være behjælpelige med at svare på disse spørgsmål, men grundet deres økonomiske forpligtigelser og interesser i projektet kan de ikke anses at være uvildige. Af denne årsag vil det rigtig ofte være en god ide at alliere sig med en byggerådgiver som varetager netop dine interesser.

Eksempel på projektforløb
Indledende fase
Behov, muligheder og ønsker afdækkes.
Skitser og overslagsbudget udarbejdes
Projekteringsfasen
Nødvendige tekniske undersøgelser udføres.
Løsningsforslag og materialevalg afklares i samråd med byherre.
Tegningsmateriale udføres.
Projektmateriale kvalitetssikres.
Kommunen ansøges om byggetilladelse hvis dette er påkrævet.
Byggesags- og arbejdsbeskrivelser udarbejdes.
Projektmateriale kvalitetssikres.
Projektgennemgangsmøde med bygherre afholdes.
Tilbudsfasen
Projektmateriale fremsendes til relevante entreprenører.
Ejendommen besigtiges med tilbudgivere.
Der afholdes Licitation efterfulgt af tilbudsvurdering.
Udarbejdelse af kontraktmateriale mellem bygherre og entreprenør.
Udførelsesfasen
Løbende og tæt dialog med bygherre.
Afholdelse af opstarts-, bygge- og sikkerhedsmøder.
Fagtilsyn, således der ikke indbygges fejl i byggeriets konstruktioner.
Opfølning på tidsplan samt ajourføring af økonomi.
Mangelgennemgang, efterfulgt af afleveringsforretning. Arkivering af kvalitetssikringsmateriale.
Indhentning af relevant drift og vedligeholdelsesmateriale.
Opfølgningsfasen
Indkaldelse til samt afholdelse af 1- og 5-års eftersyn.